Logotypy EFS
Technikum nr 4
Szkoła branżowa

Adres szkoły:
ul. Świerklańska 42
44-200 Rybnik
Telefon:
+32 42 222 79 (tel/fax)
+32 42 227 96
+32 42 261 00
E-mail:
zsbrybnik@gmail.com
Technikum akademickie
Posiadamy status techników akademickich następujących ośrodków:
Politechnika śląska

Centrum kształcenia inżynierów

Uniwersytet śląski

Wyższa szkoła techniczna

Biuletyn Informacji Publicznej


eTwinning

Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy

Erasmus +

Rekrutacja do programu Erasmus+ w ramach przyznanej Akredytacji 2021Uwaga!!! Rekrutacja!!!
Rozpoczynamy nabór do kolejnego projektu Erasmus+. Dzięki przyznanej nam Akredytacji mamy zapewnienie finansowania przez kolejne lata.
Od 15 listopada 2021 do 22 listopada 2021 można składać dokumenty rekrutacyjne do projektu w sekretariacie szkoły. Rozmowy rekrutacyjne zostaną przeprowadzone w dniach 24 i 25. XI.2021 r.

Do projektu mogą przystąpić uczniowie klas trzecich (po gimnazjum) w zawodzie: technik informatyk, technik budownictwa, technik wykończenia wnętrz w budownictwie, technik geodeta oraz technik architektury krajobrazu. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie projektu (TUTAJ)
Wszystkie dokumenty muszą być wypełnione drukowanymi literami, podpisy mają być czytelne tj. imię i nazwisko. W przypadku uczestników niepełnoletnich, dokumenty muszą być także podpisane przez opiekuna prawnego. Dokumentów proszę nie zginać. Ponadto należy wypełnić elektroniczny formularz.
Druki dokumentów: Formularzy zgłoszeniowych, Zgody rodziców oraz Deklaracji uczestnictwa należy pobrać ze strony projektu z zakładki Dokumenty i wydrukować.
Regulaminu proszę nie drukować – należy się z nim tylko zapoznać.
Osobą odpowiedzialna za przeprowadzenie rekrutacji jest Pan Rafał Chwastek.
Harmonogram rozmów rekrutacyjnych zostanie podany zainteresowanym we wtorek 23.XI.2021 r. po zestawieniu listy kandydatów.
Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.

Skip to content