Logotypy EFS
Technikum nr 4
Szkoła branżowa

Adres szkoły:
ul. Świerklańska 42
44-200 Rybnik
Telefon:
+32 42 222 79 (tel/fax)
+32 42 227 96
+32 42 261 00
E-mail:
zsbrybnik@gmail.com
Technikum akademickie
Posiadamy status techników akademickich następujących ośrodków:


Uniwersytet Śląski

Wyższa Szkoła Techniczna

Biuletyn Informacji Publicznej

Pedagodzy


Godziny pracy w roku szkolnym 2019/2020

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Marianna Pruszowska 9:40-15:00 11:00 – 15:30 8:10 – 13:30 8:10-13:00 8:10-12:10
Iwona Zaparty 8:50- 12.00 7:50 – 09.35 11:00-14:00 10:25-11:30

Sala 54

Zapraszamy:

 • uczniów, jeżeli mają trudności, nie mogą poradzić sobie z nauką, klasą, sami z sobą, mają kłopoty osobiste i szkolne;
 • nauczycieli, jeśli potrzebują wsparcia w rozwiązywaniu konfliktów, chcą pomagać swoim wychowankom w trudnej sytuacji, przeciwdziałać patologiom szkolnym;
 • rodziców, jeśli chcą wspierać aktywnie życie i rozwój swoich dzieci w szkole, znaleźć rozwiązanie skomplikowanych sytuacji wychowawczych.

Główną formą pracy pedagogów jest:

 • poradnictwo (dotyczy ono uczniów, rodziców i nauczycieli),
 • działalność profilaktyczna i psychoedukacyjna,
 • interwencje środowiskowe,
 • wspieranie działalności wychowawczej nauczycieli,
 • opracowanie i udostępnianie materiałów z zakresu wychowania, pedagogiki, psychologii,
 • pomoc uczniom z rodzin dysfunkcyjnych,
 • współpraca z wyspecjalizowanymi placówkami, m.in.: z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Sądem Rejonowym, Wydziałem IV Nieletnich i Rodzinnym, Komenda Miejską Policji, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii.

Pedagog szkolny Iwona Zaparty pełni funkcję Szkolnego Koordynatora ds. Bezpieczeństwa.

Uczniowie, rodzice i inne osoby, które mają uwagi i wnioski dotyczące bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią, mogą kontaktować się z pedagogiem osobiście w godzinach pracy pedagoga.

Realizacja działań zawartych w planie pracy pedagoga szkolnego następuje przy współpracy z instytucjami i placówkami wspierającymi proces dydaktyczny i wychowawczy oraz działania profilaktyczne i opiekuńcze:

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii
 • Sąd Rejonowy, Wydział IV Rodzinny i Nieletnich
 • Komenda Miejska Policji
 • Regionalne Stowarzyszenie Pomocy i Inicjatyw Społecznych STACJA
 • Ochotniczy Hufiec Pracy § Młodzieżowe Biuro Pracy
 • Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Zespół Ognisk Wychowawczych
 • Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
 • Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny METIS

Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
Skip to content