Logotypy EFS
Technikum nr 4
Szkoła branżowa

Adres szkoły:
ul. Świerklańska 42
44-200 Rybnik
Telefon:
+32 42 222 79 (tel/fax)
+32 42 227 96
+32 42 261 00
E-mail:
zsbrybnik@gmail.com
Technikum akademickie
Posiadamy status techników akademickich następujących ośrodków:


Uniwersytet Śląski

Wyższa Szkoła Techniczna

Biuletyn Informacji Publicznej

Technik Informatyk


Kwalifikacje:

  1. montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci,
  2. programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

 

Punktowane przedmioty kierunkowe to:

język polski, matematyka, informatyka, język angielski

 

Opis ogólny:
Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Dyplom technika informatyka absolwent otrzymuje po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje, który odbywa się w dwóch etapach: na koniec VI i VII semestru nauki. Uczniowie mają możliwość zdobycia indeksu poprzez uczestnictwo w turniejach wiedzy zawodowej. W planie nauczania przewidziane jest rozszerzenie z matematyki, języka angielskiego oraz uzupełnienie o przedmiot historia i społeczeństwo. Szkoła w ramach projektów unijnych prowadzi szereg kursów, na których uczniowie mogą zdobyć dodatkowe kwalifikacje. Każdy uczeń ma zagwarantowaną szafkę uczniowską i na zajęciach komputerowych pojedyncze miejsce przy komputerze w jednej z pięciu doskonale wyposażonych pracowni komputerowych. Po termomodernizacji budynków i nowoczesnego basenu, szkoła uzyskała efektowny wygląd doskonale komponujący się z zielenią „Kozich Gór”.
Podstawa programowa: plik

NOWOŚĆ!

Dla uczniów kształcących się w zawodzie Technik Informatyk oferujemy dwa całoroczne kursy:

  • grafika komputerowa z elementami fotografii
  • programowanie gier komputerowych.

 

Kursy będą realizowane w formie zajęć dodatkowych w ilości dwóch godzin tygodniowo, tylko dla uczniów zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych umiejętności.

Po ukończeniu zajęć uczniowie otrzymają dyplom potwierdzający uzyskanie dodatkowych umiejętności.

 

Programowanie gier komputerowych.

Zajęcia będą odbywały się w grupach maksymalnie 16 osobowych w nowoczesnie wyposażonych pracowniach.

Program zajęć będzie obejmował programowanie w językach JavaScript, HTML5 oraz CSS3. Tworzenie animacji na płótnie „Canvas” w HTML5 w połączeniu z JavaScript pozwala na uzyskanie ciekawych efektów wizualnych oraz  tworzenie gier komputerowych.

 

Grafika komputerowa z elementami fotografii.

Zajęcia będą odbywały się w grupach maksymalnie 16 osobowych w nowocześnie wyposażonych pracowniach. Do dyspozycji uczniów oprócz nowoczesnych komputerów będą skanery, tablety graficzne Wacom Intuos, drukarki oraz aparaty fotograficzne.

Program zajęć będzie opierał się o kurs grafiki rastrowej i wektorowej  wykorzystujący najpopularniejsze na rynku licencjonowane oprogramowanie  firmy Adobe i Corel.

Dostęp do bezpłatnych próbnych wersji oprogramowania:

Adobe: download                                    Corel: download

 

UWAGA:
W ramach zajęć lekcyjnych  oraz pozalekcyjnych nauczysz się u nas programowania robotów!

Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
Skip to content