Logotypy EFS
Technikum nr 4
Szkoła branżowa

Adres szkoły:
ul. Świerklańska 42
44-200 Rybnik
Telefon:
+32 42 222 79 (tel/fax)
+32 42 227 96
+32 42 261 00
E-mail:
zsbrybnik@gmail.com
EPUAP: zsbRybnik/SkrytkaESP
Adres do e-Doręczeń:
AE:PL-12312-53830-VGAUR-26
Technikum akademickie
Posiadamy status techników akademickich następujących ośrodków:


Uniwersytet Śląski

Wyższa Szkoła Techniczna

Biuletyn Informacji Publicznej

Pracownicy


Nauczyciele
Przedmiot Imię i nazwisko Kod w planie lekcji Adres e-mail
Język polski mgr Izabela Przeliorz IP izabelaprzeliorz@zsbrybnik.pl
mgr Jolanta Dziewior JD jolantadziewior@zsbrybnik.pl
mgr Małgorzata Pustelnik MP malgorzatapustelnik@zsbrybnik.pl
mgr Katarzyna Kotas KZ katarzynakotas@zsbrybnik.pl
Język angielski dr Katarzyna Wróbel KW katarzynawrobel@zsbrybnik.pl
mgr Katarzyna Herok HK katarzynaherok@zsbrybnik.pl
mgr Alina Janos AJ alinajanos@zsbrybnik.pl
mgr Szymon Bartkowiak SB szymonbartkowiak@zsbrybnik.pl
mgr Ewa Markiewka ME ewamarkiewka@zsbrybnik.pl
mgr Łukasz Drewnowski ŁD lukaszdrewnowski@zsbrybnik.pl
mgr Monika Poźniak PO monikapozniak@zsbrybnik.pl
mgr Magdalena Zając MZ magdalenazajac@zsbrybnik.pl
mgr Anna Grabiec GR annagrabiec@zsbrybnik.pl
mgr Maria Janowska-Werner MW mariajanowskawerner@zsbrybnik.pl
Język rosyjski mgr Gabriela Kalarus GK gabrielakalarus@zsbrybnik.pl
Język niemiecki mgr Magdalena Szklanny SL magdalenaszklanny@zsbrybnik.pl
mgr Hanna Machulik HM hannamachulik@zsbrybnik.pl
mgr Małgorzata Szypuła SZ malgorzataszypula@zsbrybnik.pl
mgr Łukasz Masny lukaszmasny@zsbrybnik.pl
mgr Agata Szulik AS agataszulik@zsbrybnik.pl
Historia, wiedza o społeczeństwie, Historia i teraźniejszość mgr Bartosz Florys FB bartoszflorys@zsbrybnik.pl
mgr Katarzyna Musiolik KM katarzynamusiolik@zsbrybnik.pl
mgr Rafał Fajgier RF rafalfajgier@zsbrybnik.pl
mgr Janusz Lubszczyk JL januszlubszczyk@zsbrybnik.pl
mgr Marcin Pakos PK marcinpakos@zsbrybnik.pl
Edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o kulturze mgr Bartosz Florys FB bartoszflorys@zsbrybnik.pl
Fizyka mgr Sylwia Szulik SU sylwiaszulik@zsbrybnik.pl
Chemia mgr Sylwia Heler-Groborz SH sylwiahelergroborz@zsbrybnik.pl
Chemia mgr Marta Długosz MD martadlugosz@zsbrybnik.pl
Biologia mgr Sylwia Heler-Groborz SH sylwiahelergroborz@zsbrybnik.pl
Geografia mgr Ludmiła Student ST ludmilastudent@zsbrybnik.pl
Matematyka mgr Lucyna Gonsior LG lucynagonsior@zsbrybnik.pl
mgr Patrycja Wakulińska wK patrycjawakulinska@zsbrybnik.pl
mgr Anna Wicenciak WI annawicenciak@zsbrybnik.pl
mgr Aleksandra Siwy SW aleksandrasiwy@zsbrybnik.pl
Informatyka mgr inż. Anna Gruszka AG annagruszka@zsbrybnik.pl
mgr inż. Ewa Lach EL ewalach@zsbrybnik.pl
mgr Izabela Banajska EL izabelabanajska@zsbrybnik.pl
Podstawy przedsiębiorczości, przedsiębiorczość w zawodach mgr Hanna Machulik HM hannamachulik@zsbrybnik.pl
mgr inż. Monika Korduła KO monikakordula@zsbrybnik.pl
Przedmioty zawodowe informatyczne inż. Bogdan Zaparty BZ bogdanzaparty@zsbrybnik.pl
mgr Izabela Banajska EL izabelabanajska@zsbrybnik.pl
mgr Lucjan Lukaszczyk LL lucjanlukaszczyk@zsbrybnik.pl
mgr Patrycja Muras MR patrycjamuras@zsbrybnik.pl
mgr inż. Andrzej Pawełek AP andrzejpawelek@zsbrybnik.pl
mgr Małgorzata Siatkowska MS malgorzatasiatkowska@zsbrybnik.pl
mgr inż. Kornel Barteczko BR kornelbarteczko@zsbrybnik.pl
mgr Rafał Popławski RP rafalpoplawski@zsbrybnik.pl
mgr Marceli Obałek MO marceliobalek@zsbrybnik.pl
mgr inż. Sylwia Dyrbuś SD sylwiadyrbus@zsbrybnik.pl
mgr Roksana Orzażewska RO roksanaorzazewska@zsbrybnik.pl
mgr Julita Płażewska JP julitaplazewska@zsbrybnik.pl
Przedmioty zawodowe budowlane mgr inż. Aniela Grębocka GA anielagrebocka@zsbrybnik.pl
inż. arch. Patryk Walerczak WP patrykwalerczak@zsbrybnik.pl
mgr inż. Grażyna Foreiter GF grazynaforeiter@zsbrybnik.pl
mgr inż. Ewa Lach EL ewalach@zsbrybnik.pl
mgr  inż. Marcin Piskorz PM marcinpiskorz@zsbrybnik.pl
Przedmioty zawodowe geodezyjne mgr inż. Małgorzata Maciończyk MM malgorzatamacionczyk@zsbrybnik.pl
mgr inż. Magdalena Machnik MA magdalenamachnik@zsbrybnik.pl
mgr inż. Anna Gorol PU annagorol@zsbrybnik.pl
mgr inż. Mrzygłód Łukasz ŁM lukaszmrzyglod@zsbrybnik.pl
Przedmioty zawodowe architektury krajobrazu mgr inż. arch. Kostka-Sczyrba Karolina KT karolinakostka@zsbrybnik.pl
mgr Magdalena Masiubańska MB magdalenamasiubanska@zsbrybnik.pl
mgr inż. Seget Ewelina SE ewelinaseget@zsbrybnik.pl
mgr Dagmara Jamrozowicz DJ dagmarajamrozowicz@zsbrybnik.pl
mgr Aleksandra Siwica SA aleksandrasiwica@zsbrybnik.pl
mgr Łukasz Sobeczko SO lukaszsobeczko@zsbrybnik.pl
Wychowanie fizyczne mgr Dariusz Garczarek DG dariuszgarczarek@zsbrybnik.pl
mgr Gabriela Gurgul GG gabrielagurgul@zsbrybnik.pl
mgr Celina Kaczmarczyk CK celinakaczmarczyk@zsbrybnik.pl
mgr Jacek Szulik SJ jacekszulik@zsbrybnik.pl
mgr Rafał Chwastek RH rafalchwastek@zsbrybnik.pl
mgr Marcin Kowalczyk MK marcinkowalczyk@zsbrybnik.pl
Religia mgr Joanna Gebauer JG joannagebauer@zsbrybnik.pl
mgr Dua Yulis DU yuliusdua@zsbrybnik.pl
Biblioteka mgr Elżbieta Rafińska ER elzbietarafinska@zsbrybnik.pl
mgr Dominika Besta DB dominikabesta@zsbrybnik.pl
Pedagodzy, wychowanie do życia w rodzinie mgr Marianna Pruszowska Pr mariannapruszowska@zsbrybnik.pl
mgr Iwona Zaparty ZI iwonazaparty@zsbrybnik.pl
Rewalidacja mgr Iwona Zaparty ZI iwonazaparty@zsbrybnik.pl
mgr Tomasz Zielonka TZ tomaszzielonka@zsbrybnik.pl
mgr Mateusz Matuszewski mateuszmatuszewski@zsbrybnik.pl
Psycholog mgr Katarzyna Zwierzyńska katarzynazwierzynska@zsbrybnik.pl
Pracownicy niepedagogiczni
Pracownicy administracji mgr Sylwestra Nagler – Minakowska sylwestraminakowska@zsbrybnik.pl
Joanna Wójcik joannawojcik@zsbrybnik.pl
Katarzyna Kowalska katarzynakowalska@zsbrybnik.pl
Pracownicy obsługi Bachleda-Tadziak Józef
Bank Monika
Bochenek Tomasz
Hnatuśko Anna
Kałus Krystyna
Karwot Alina
Langer Ewelina
Malkush Tetiana
Mroczek Grzegorz
Walerczak Katarzyna
Wawoczny Jolanta
Zghibartsa Inna
Zieleźny Barbara

Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
Skip to content