Logotypy EFS
Technikum nr 4
Szkoła branżowa

Adres szkoły:
ul. Świerklańska 42
44-200 Rybnik
Telefon:
+32 42 222 79 (tel/fax)
+32 42 227 96
+32 42 261 00
E-mail:
zsbrybnik@gmail.com
EPUAP: zsbRybnik/SkrytkaESP
Adres do e-Doręczeń:
AE:PL-12312-53830-VGAUR-26
Technikum akademickie
Posiadamy status techników akademickich następujących ośrodków:


Uniwersytet Śląski

Wyższa Szkoła Techniczna

Biuletyn Informacji Publicznej

Technik architektury krajobrazu


Zawód technik architektury krajobrazu jest obecnie zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy. Do zadań zawodowych technika architektury krajobrazu należy przygotowanie, urządzanie i pielęgnowanie terenów zieleni, zarówno w mieście, jak i na terenach wiejskich. Technik architektury krajobrazu nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu oraz produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski.
Absolwent technikum architektury krajobrazu po ukończeniu szkoły będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa, pielęgnacji współczesnych, jak i historycznych obiektów zieleni. uczeń przygotowywany jest także do zdobycia prawa jazdy kategorii T.

Możliwość podjęcia pracy zawodowej:
Absolwent technikum architektury krajobrazu może podjąć pracę w:
– jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu
– jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu
– jednostkach administracyjnych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu
– jednostkach administracji samorządowej /m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp./
– w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody
– w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych
– w charakterze właścicieli obiektów krajobrazowych

W toku nauki uczeń zdaje dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:
– RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
– RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

W naszej szkole funkcjonuje liga E-sport. Mogą w niej grać wszyscy uczniowie niezależnie od wybranego kierunku!!!

Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
Skip to content