Logotypy EFS
Technikum nr 4
Szkoła branżowa

Adres szkoły:
ul. Świerklańska 42
44-200 Rybnik
Telefon:
+32 42 222 79 (tel/fax)
+32 42 227 96
+32 42 261 00
E-mail:
zsbrybnik@gmail.com
Technikum akademickie
Posiadamy status techników akademickich następujących ośrodków:


Uniwersytet Śląski

Wyższa Szkoła Techniczna

Biuletyn Informacji Publicznej

Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe


O projekcie

„Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe”

„Akredytacja” nr: 2020-1-PL01-KA120-VET-095621

Od 1 września 2021 w Zespole Szkół Budowlanych rozpoczynamy realizację kolejnego projektu w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe;

Akcja 1 Mobilność edukacyjna uczniów i nauczycieli

Projekt będzie realizowany w ramach przyznanej Akredytacji, tj. zapewnienia finansowania przez okres 7 lat.
Numer projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000006057
Czas realizacji projektu: 01.09.2021 – 30.11.2022
Wartość projektu: 70 555,00 €

W ramach projektu odbędą się następujące działania

1. Rekrutacja uczniów i nauczycieli
2. Zajęcia językowe (język angielski)
3. Zajęcia z przygotowania kulturowego
4. Zajęcia z przygotowania pedagogicznego (dla uczniów)
5. Zajęcia BHP
6. Wizyta przygotowawcza
7. Staże uczniów z kierunków: informatyka, geodezja, budownictwo, wykończenie wnętrz, architektura krajobrazu
8. Job shadowing nauczycieli zawodu oraz nauczyciela języka angielskiego zawodowego

Terminy planowanych mobilności:
• Marzec/kwiecień 2022 – 24 osoby z klas trzecich (po gimnazjum) uczących się na kierunku technik informatyk, technik budownictwa, technik wykończenia wnętrz, technik geodeta, technik architektury krajobrazu wyjedzie na 4-tygodniowy staż do Portugalii, Hiszpanii i/lub Szwecji
• Czerwiec/lipiec 2022 – 3 nauczycieli: zawodu oraz nauczyciel języka angielskiego zawodowego wyjadą na jobshadowing do Hiszpanii i/lub Szwecji

Rekrutacja będzie odbywała się w następujących terminach:
• Wyjazd: Marzec/kwiecień 2022 (informatyka, budownictwo, geodezja, wykończenie wnętrz, architektura krajobrazu) – Rekrutacja: listopad 2021 (oceny z końca roku szkolnego 2020/2021)
• Wyjazd: Czerwiec/lipiec 2022(nauczyciele) – Rekrutacja: styczeń 2022

Koordynator projektu: mgr inż. Ewa Lach

(powrót na górę strony)

 


Aktualności

Wyniki rekrutacji w projekcie Erasmus+


Lista osób zakwalifikowanych do udziału w stażach zagranicznych znajduje się na stronie projektu Akredytacja 2021
TUTAJ


Uwaga!!! Rekrutacja!!!
Rekrutacja do programu Erasmus+ w ramach przyznanej Akredytacji 2021

Rozpoczynamy nabór do kolejnego projektu Erasmus+. Dzięki przyznanej nam Akredytacji mamy zapewnienie finansowania przez kolejne lata.
Od 15 listopada 2021 do 22 listopada 2021 można składać dokumenty rekrutacyjne do projektu w sekretariacie szkoły. Rozmowy rekrutacyjne zostaną przeprowadzone w dniach 24 i 25. XI.2021 r.
Do projektu mogą przystąpić uczniowie klas trzecich (po gimnazjum) w zawodzie: technik informatyk, technik budownictwa, technik wykończenia wnętrz w budownictwie, technik geodeta oraz technik architektury krajobrazu. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie projektu
Wszystkie dokumenty muszą być wypełnione drukowanymi literami, podpisy mają być czytelne tj. imię i nazwisko. W przypadku uczestników niepełnoletnich, dokumenty muszą być także podpisane przez opiekuna prawnego. Dokumentów proszę nie zginać. Ponadto należy wypełnić elektroniczny formularz.
Druki dokumentów: Formularzy zgłoszeniowych, Zgody rodziców oraz Deklaracji uczestnictwa należy pobrać ze strony projektu z zakładki Dokumenty i wydrukować.
Regulaminu proszę nie drukować – należy się z nim tylko zapoznać.
Osobą odpowiedzialna za przeprowadzenie rekrutacji jest Pan Rafał Chwastek.
Harmonogram rozmów rekrutacyjnych zostanie podany zainteresowanym we wtorek 23.XI.2021 r. po zestawieniu listy kandydatów.
Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.

(powrót na górę strony)

 


Dokumenty

Dokumenty projektu

Regulamin uczestnika
Formularz zgłoszeniowy
Zgoda Rodziców
Warunki rekrutacji uczestników do projektu „ERASMUS+” realizowanego w ramach Akredytacji 2021

(powrót na górę strony)

 


Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
Skip to content