Logotypy EFS
Technikum nr 4
Szkoła branżowa

Adres szkoły:
ul. Świerklańska 42
44-200 Rybnik
Telefon:
+32 42 222 79 (tel/fax)
+32 42 227 96
+32 42 261 00
E-mail:
zsbrybnik@gmail.com
EPUAP: zsbRybnik/SkrytkaESP
Adres do e-Doręczeń:
AE:PL-12312-53830-VGAUR-26
Technikum akademickie
Posiadamy status techników akademickich następujących ośrodków:


Uniwersytet Śląski

Wyższa Szkoła Techniczna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zdalne nauczanie


2021-2022


ZSB Nauka zdalna 21.01.2022 – Zarządzenie Dyrektora ZSB


2020-2021


ZSB Nauka zdalna 20.12.2021

ZSB Procedury Bezpieczeństwa od 31.05.2021

——

Wytyczne dotyczące funkcjonowania szkoły od 17.05.21 do 28.05.21

ZARZĄDZENIE Nr 12/2021 Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku
z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie funkcjonowania szkoły w systemie hybrydowym od dnia 17 maja 2021 do dnia 28 maja 2021r.Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia 2021
22.04.2021 Rozporządzenie wydawane na podstawie art 30b (COVID-19)

——-

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021r.
Od poniedziałku, 19 kwietnia br. uczniowie kl. 3-ich przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec br., mogą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.
Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu dla tych uczniów mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.
Praktyczna nauka zawodu u pracodawców
Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców
Praktyki młodocianych pracowników z III klas branżowych szkół I stopnia
Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

W pozostałych kwestiach przedłużone zostają dotychczasowe obostrzenia w funkcjonowaniu do 25 kwietnia br.

——-

Nauczanie zdalne zostało przedłużone do 18 kwietnia 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r.
W okresie 29.03. – 09.04. zajęcia praktyczne odbywają się wyłącznie w formie zdalnej.

Na podstawie rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauczanie zdalne zostało przedłużone do 11 kwietnia 2021 r. (Rozporządzenie przygotowywane do ogłoszenia)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki
Rozporządzenie 18.03.2021
Rozporządzenie MEiN 11.03.2021


Na podstawie rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauczanie zdalne zostało przedłużone do 14 marca 2021 r. (Dz.U.z 2021 r. poz. 366)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki


ZSB Zarządzenie Regulamin od 18.01.2021r.

ZSB Zarządzenie Regulamin od 30.11.2020r.

ZSB Zarządzenie Regulamin od 09.11.2020r.

Informacja dotycząca nauczania zdalnego do 29 listopada 2020r.

ZSB Zarządzenie Regulamin od 26.10.2020
Rozporządzenie MEiN 23.10.2020


2019-2020


Konsultacje dla uczniów klas 1-3

pismo-do-rodzicow.pdf

pismo-do-uczniow.pdf

Załącznik nr 2_do Zarządzenia w sprawie zdalnego nauczania_Aneksy WSO

25.03.2020 Procedura nauczania na odległość w ZSB.pdf

Kontakt.pdf


Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
Skip to content