Logotypy EFS
Technikum nr 4
Szkoła branżowa

Adres szkoły:
ul. Świerklańska 42
44-200 Rybnik
Telefon:
+32 42 222 79 (tel/fax)
+32 42 227 96
+32 42 261 00
E-mail:
zsbrybnik@gmail.com
Technikum akademickie
Posiadamy status techników akademickich następujących ośrodków:
Politechnika śląska

Centrum kształcenia inżynierów

Uniwersytet śląski

Wyższa szkoła techniczna

Biuletyn Informacji Publicznej


eTwinning

Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy

Erasmus +

Szczęśliwy finał wymiany młodzieży polsko-ukraińskiejPo dwuletnim czasie oczekiwania spowodowanym agresją Rosji na Ukrainę, żmudnymi przygotowaniami związanymi z biurokracją i po etapie przygotowawczym złożonym z wizyty nauczycielek ze Lwowa w Rybniku w marcu 2023r. oraz szeregu zajęć edukacyjno-psychologicznych dla młodzieży biorącej udział w wymianie udało nam się zrealizować projekt unijny „Od pucybuta do milionera” Erasmus+ mobilność młodzieży. Za jego sukces odpowiadają, po stronie ukraińskiej: dyrektor Międzyregionalnej Wyższej Szkoły Zawodowej Transportu Samochodowego i Budownictwa we Lwowie, pan Nazar Zakhal, koordynatorka pani Olga Matseiko i, pani Halyna Mykhaskiv, pani Oksana Kokotko, po stronie polskiej: dyrektorka ZSB w Rybniku, dr Katarzyna Wróbel, koordynatorka pani Hanna Machulik, pani Katarzyna Musiolik, pani Izabela Przeliorz, pani Ewa Markiewka. Celem spotkania młodzieży polsko-ukraińskiej w dniach 23.04.2023- 29.04.2023r. w Rybniku Kamieniu w hotelu „Olimpia” była integracja i nabycie kompetencji miękkich związanych z przedsiębiorczością. Tym celom podporządkowany został tygodniowy plan zajęć. Złożyły się na niego: gry i zabawy służące poznaniu siebie i drugiego, tego Obcego, po to by przełamać bariery kulturowe oparte często na stereotypach, zajęcia z historii Polski i Ukrainy, zwiedzanie Rybnika wraz z Edukatorium, wycieczki krajoznawczo-dydaktyczne do zabytkowej kopalni Ignacy, Śląskiego Ogrodu Botanicznego, do Wisły i na Czantorię. Kluczowym zadaniem projektu było poznanie przez każdego z uczestników swoich słabych i mocnych stron, a następnie stworzenie ścieżki kariery zawodowej i biznesplanu. Młodzież z wielkim zaangażowaniem oddała się tym zadaniom, pracując zarówno w grupach mieszanych, jak i indywidualnie.
Niewątpliwie najmilszym czasem dla młodych ludzi były wspólne spacery, podczas których zadbali także o ekologię, porządkując tereny zielone, wspólne rozmowy, wspólna nauka języków, polskiego i ukraińskiego, gry towarzyskie i sportowe, i dyskoteka, która zakończyła nasze przyjacielskie spotkanie.
Ze łzami w oczach żegnaliśmy w sobotę rano naszych ukraińskich przyjaciół, mając nadzieję, że niedługo się spotkamy, by kontynuować współpracę.
Czy tak będzie? Jak wiemy, historia pisze różne scenariusze. My nie tracimy nadziei, że ten nasz, rybnicko-lwowski, będzie pomyślny.
Dziękujemy wszystkim za najmniejszą nawet pomoc w realizacji projektu, dziękujemy przede wszystkim uczestnikom i ich rodzicom, nauczycielom, pracownikom hotelu „Olimpia”.
Zapraszamy do obejrzenia fotograficznych wspomnień.

Skip to content