Logotypy EFS
Technikum nr 4
Szkoła branżowa

Adres szkoły:
ul. Świerklańska 42
44-200 Rybnik
Telefon:
+32 42 222 79 (tel/fax)
+32 42 227 96
+32 42 261 00
E-mail:
zsbrybnik@gmail.com
Technikum akademickie
Posiadamy status techników akademickich następujących ośrodków:
Politechnika śląska

Centrum kształcenia inżynierów

Uniwersytet śląski

Wyższa szkoła techniczna

Biuletyn Informacji Publicznej


eTwinning

Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy

Erasmus +

„Drone Expert”Dwunastu uczniów z klas 3iA oraz 3iA8 bierze udział w specjalistycznym szkoleniu z obsługi dronów.
Szkolenie to odbywa się w ramach projektu pod nazwą „Drone Expert” – szkolenia specjalistyczne dla uczniów i studentów (Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska).

Celem projektu jest inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie
Partnerami projektu jest Główny Instytut Górnictwa w Katowicach i Uniwersytet Techniczny w Ostrawie.
W przeciągu ostatniego roku, na terenie naszej szkoły odbywały się warsztaty kształcące umiejętność obsługi lotów dronami, znajomości praw użytkowania dronów oraz montażu materiałów wideo uzyskanych podczas lotu drona.
Uczestnicy uzyskali już uprawnienia do lotu w kategorii otwartej.
Sześciu z nich w trakcie wakacji wyjechało do Katowic gdzie odbyli praktyki w Głównym Instytucie Górnictwa.
Przed nimi jeszcze ostatni egzamin, który potwierdzi ich kwalifikacje w kategorii specjalnej umożliwiającej loty. specjalistyczne.

Prezentację z praktyki:
https://droneexpert.gig.eu/podsumowanie-pierwszych-praktyk/

Prezentujemy film z praktyk:
https://droneexpert.gig.eu/filmowa-relacja-z-praktyk/

Skip to content