Logotypy EFS
Technikum nr 4
Szkoła branżowa

Adres szkoły:
ul. Świerklańska 42
44-200 Rybnik
Telefon:
+32 42 222 79 (tel/fax)
+32 42 227 96
+32 42 261 00
E-mail:
zsbrybnik@gmail.com
Technikum akademickie
Posiadamy status techników akademickich następujących ośrodków:
Politechnika śląska

Centrum kształcenia inżynierów

Uniwersytet śląski

Wyższa szkoła techniczna

Biuletyn Informacji Publicznej


eTwinning

Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy

Erasmus +

MAMY I MIEJSCE w V EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU „MŁODY MISTRZ BUDOWNICTWA”22 kwietnia 2022 roku odbyła się V Edycja Wojewódzkiego Konkursu „Młody Mistrz Budownictwa” skierowana do uczniów szkół województwa śląskiego, które prowadzą kształcenie w zawodzie technik budownictwa.
Do rywalizacji przystąpiło piętnaście szkół z województwa śląskiego. Każda z nich zgłosiła do konkursu jedną trzyosobową drużynę, której zadaniem było wykazać się znajomością wiedzy teoretycznej z zakresu budownictwa oraz umiejętnościami praktycznymi w obszarze ogólnobudowlanym .Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy IV bA: ROZALIA NIEMIEC, MIŁOSZ ADAMCZYK, DAWID SZYŁAK a opiekę nad nimi sprawowała pani ANIELA GRĘBOCKA.

Współzawodnictwo przebiegało równocześnie w dwóch częściach.

W części projektowej, odbywającej się na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej jedna osoba z drużyny wykonała  zadanie projektowe składające się z zadania otwartego dotyczącego sporządzenia przedmiaru robót, zapotrzebowania materiałowego, wykazu niezbędnych narzędzi i sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej, a także harmonogramu robót wykonania wykończeniowych prac elewacyjnych na ścianie zewnętrznej budynku wraz z ościeżnicami okiennymi.

Równocześnie na hali budowlanej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego toczyła się część praktyczna konkursu. Uczestnicy zmierzyli się z robotami budowlanymi związanymi z termomodernizacją ściany.

W tych konkurencjach liczył  się nie tylko czas, ale i dokładność wykonania. Uczestnicy  wykazali się wysokimi umiejętnościami, a co za tym idzie dużą wiedzą.

Suma zdobytych punktów z zadań wyłoniła najlepszą szkołę budowlaną w województwie śląskim.

Jesteśmy dumni, że to właśnie uczniowie ZSB zdobyli I miejsce i miano laureatów.  Szkoła otrzymała  statuetkę, a uczniowie dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Gratulujemy uczniom, opiekunowi mgr inż. Anieli Grębockiej i wszystkim nauczycielom przedmiotów zawodowych, którzy przyczynili się do tego sukcesu!

Krótki filmik z Konkursu – TUTAJ

V edycja wojewódzkiego konkursu "Młody Mistrz Budownictwa"
« z 10 »
Skip to content