Logotypy EFS
Technikum nr 4
Szkoła branżowa

Adres szkoły:
ul. Świerklańska 42
44-200 Rybnik
Telefon:
+32 42 222 79 (tel/fax)
+32 42 227 96
+32 42 261 00
E-mail:
zsbrybnik@gmail.com
Technikum akademickie
Posiadamy status techników akademickich następujących ośrodków:
Politechnika śląska

Centrum kształcenia inżynierów

Uniwersytet śląski

Wyższa szkoła techniczna

Biuletyn Informacji Publicznej


eTwinning

Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy

Erasmus +

Zakończenie projektu „Konkurencyjność…”W dniu 29.11.2021 r. zakończyliśmy realizację projektu „Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Realizacja projektu trwała 39 m-cy.

Głównym celem było przeprowadzenie szkoleń dla 106 uczniów i uczennic ZSB w Rybniku i podniesienie umiejętności radzenia sobie na rynku pracy oraz podniesienie ich konkurencyjności poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, kursach organizowanych przez firmy zewnętrzne, zdobywanie certyfikatów oraz uczestnictwo w płatnych stażach (53 uczniów) w obszarach geodezja, budownictwo i informatyka. Dla nauczycieli celem głównym było podniesienie jakości pracy 7 nauczycieli poprzez uczestnictwo w certyfikowanych kursach i szkoleniach.

Docelowo w projekcie udział wzięło 106 uczniów ZSB z kierunków: technik geodeta – 16 os., technik budownictwa – 24 os., technik informatyk – 66 os. oraz 10 nauczycieli zawodu z w/w specjalizacji. Staże zawodowe u lokalnych pracodawców odbyło 70 uczniów spośród uczestników projektu, co stanowi 132 % założonego wskaźnika rezultatu.

Zadania w projekcie odnosiły się do umiejętności powiązanych z IT, geodezją i budownictwem, deficytowych na rynku pracy, doradztwa zawodowego i języka obcego technicznego. Uczniowie wzięli udział w zajęciach rozwijających wiedzę i umiejętności zawodowe w szkolnych pracowniach zawodowych doposażonych w nowy sprzęt geodezyjny, fotograficzny i komputerowy wraz z oprogramowaniem niezbędnym do realizacji głównego celu projektu. Szkolenia zawodowe zostały dostosowane do potrzeb i oczekiwań pracodawców, w szczególności przedsiębiorstw współpracujących ze szkołą i przygotowujących uczniów do pracy zawodowej po ukończeniu szkoły.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy ukończenia szkoleń i życzymy dalszych sukcesów zawodowych oraz satysfakcji ze zdobytej wiedzy i doświadczenia.


 

Skip to content