Technikum nr 4
Szkoła branżowa

Adres szkoły:
ul. Świerklańska 42
44-200 Rybnik
Telefon:
+32 42 222 79 (tel/fax)
+32 42 227 96
+32 42 261 00
E-mail:
zsbrybnik@gmail.com
Technikum akademickie
Posiadamy status techników akademickich następujących ośrodków:


Uniwersytet Śląski

Wyższa Szkoła Techniczna

Biuletyn Informacji Publicznej

Prawo Szkolne


Nowelizacja statutu 13.09.2018:
Nowelizacja statutu:
Statut szkoły:

Wymagania edukacyjne:
Program wychowawczo-profilaktyczny:
Procedury:
Szkolny zestaw podręczników:
Regulamin korzystania z sieci bezprzewodowej na terenie ZSB:
Regulamin Dziennika Elektronicznego:
Kodeks etyki:

Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku