Technikum nr 4
Szkoła branżowa

Adres szkoły:
ul. Świerklańska 42
44-200 Rybnik
Telefon:
+32 42 222 79 (tel/fax)
+32 42 227 96
+32 42 261 00
E-mail:
zsbrybnik@gmail.com
Technikum akademickie
Posiadamy status techników akademickich następujących ośrodków:


Uniwersytet Śląski

Wyższa Szkoła Techniczna

Biuletyn Informacji Publicznej

Pracownicy


 

Nauczyciele
Przedmiot Imię i nazwisko Kod w planie lekcji Adres e-mail
Język polski mgr Zuzanna Nowak ZN zuzannanowak@zsbrybnik.pl
mgr Izabela Przeliorz IP izabelaprzeliorz@zsbrybnik.pl
mgr Jolanta Dziewior JD jolantadziewior@zsbrybnik.pl
mgr Małgorzata Pustelnik MP malgorzatapustelnik@zsbrybnik.pl
Język angielski dr Katarzyna Wróbel KW katarzynawrobel@zsbrybnik.pl
mgr Katarzyna Herok HK katarzynaherok@zsbrybnik.pl
mgr Alina Janos AJ alinajanos@zsbrybnik.pl
mgr Szymon Bartkowiak SB szymonbartkowiak@zsbrybnik.pl
mgr Ewa Markiewka M ewamarkiewka@zsbrybnik.pl
mgr Monika Poźniak PO monikapozniak@zsbrybnik.pl
Język rosyjski mgr Grażyna Budziarska GB grazynabudziarska@zsbrybnik.pl
Język niemiecki mgr Wojciech Janos WJ wojciechjanos@zsbrybnik.pl
Historia, wiedza o społeczeństwie mgr Bartosz Florys FB bartoszflorys@zsbrybnik.pl
mgr Maja Sperka SM majasperka@zsbrybnik.pl
Edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o kulturze mgr Bartosz Florys FB bartoszflorys@zsbrybnik.pl
Fizyka mgr Jadwiga Chwieduk JC jadwigachwieduk@zsbrybnik.pl
mgr Lech Skała LS lechskala@zsbrybnik.pl
Chemia mgr Kinga Fros KF kingafros@zsbrybnik.pl
Biologia mgr Sylwia Heler-Groborz SH sylwiahelergroborz@zsbrybnik.pl
Geografia mgr inż. Anna Gruszka AG annagruszka@zsbrybnik.pl
Matematyka mgr Lucyna Gonsior LG lucynagonsior@zsbrybnik.pl
mgr Joanna Mikułka JM joannamikulka@zsbrybnik.pl
mgr inż. Mirosława Jursza MJ miroslawajursza@zsbrybnik.pl
mgr Anna Wicenciak WI annawicenciak@zsbrybnik.pl
Informatyka mgr inż. Anna Gruszka AG annagruszka@zsbrybnik.pl
mgr inż. Ewa Lach EL ewalach@zsbrybnik.pl
Podstawy przedsiębiorczości, przedsiębiorczość w zawodach mgr inż. Aniela Grębocka GA anielagrebocka@zsbrybnik.pl
mgr inż. Anna Gorol PU annagorol@zsbrybnik.pl
mgr Sabina Kotyrba KS sabinakotyrba@zsbrybnik.pl
Przedmioty zawodowe informatyczne inż. Bogdan Zaparty BZ bogdanzaparty@zsbrybnik.pl
mgr inż. Mariusz Walendzewicz MW mariuszwalendzewicz@zsbrybnik.pl
mgr Agnieszka Wdowiak AW agnieszkawdowiak@zsbrybnik.pl
mgr Lucjan Lukaszczyk LL lucjanlukaszczyk@zsbrybnik.pl
mgr Patrycja Muras MR patrycjamuras@zsbrybnik.pl
mgr inż. Andrzej Pawełek A andrzejpawelek@zsbrybnik.pl
mgr Małgorzata Siatkowska MS malgorzatasiatkowska@zsbrybnik.pl
mgr inż. Kornel Barteczko BR kornelbarteczko@zsbrybnik.pl
mgr Tomasz Podleśny TP tomaszpodlesny@zsbrybnik.pl
mgr Jolanta Syrnicka JS jolantasyrnicka@zsbrybnik.pl
Przedmioty zawodowe budowlane inż. Mirosław Czerkawski MC miroslawczerkawski@zsbrybnik.pl
mgr inż. Aniela Grębocka GA anielagrebocka@zsbrybnik.pl
mgr inż. arch. Anna Goczał Go annagoczal@zsbrybnik.pl
mgr inż. Grażyna Foreiter GF grazynaforeiter@zsbrybnik.pl
mgr  inż. Ewa Lach EL ewalach@zsbrybnik.pl
mgr  inż. Marcin Piskorz PM marcinpiskorz@zsbrybnik.pl
Przedmioty zawodowe geodezyjne mgr  inż. Małgorzata Maciończyk MM malgorzatamacionczyk@zsbrybnik.pl
mgr  inż. Magdalena Machnik MA magdalenamachnik@zsbrybnik.pl
mgr  inż. Anna Gorol PU annagorol@zsbrybnik.pl
Wychowanie fizyczne mgr Dariusz Garczarek DG dariuszgarczarek@zsbrybnik.pl
mgr Gabriela Gurgul GG gabrielagurgul@zsbrybnik.pl
mgr Celina Kaczmarczyk CK celinakaczmarczyk@zsbrybnik.pl
mgr Jacek Szulik SJ jacekszulik@zsbrybnik.pl
mgr Amadeusz Myszka AM amadeuszmyszka@zsbrybnik.pl
Religia, wychowanie do życia w rodzinie mgr Joanna Gebauer JG joannagebauer@zsbrybnik.pl
Religia x. mgr Paweł Gajda PG pawelgajda@zsbrybnik.pl
mgr o.Heribertus Wea HW heriwea@zsbrybnik.pl
Biblioteka mgr Elżbieta Rafińska ER elzbietarafinska@zsbrybnik.pl
mgr Ewa Maciejek EM ewamaciejek@zsbrybnik.pl
Pedagodzy mgr Marianna Pruszowska Pr mariannapruszowska@zsbrybnik.pl
mgr Iwona Zaparty ZI iwonazaparty@zsbrybnik.pl
Pracownicy niepedagogiczni
Pracownicy administracji mgr Sylwestra Nagler – Minakowska sylwestraminakowska@zsbrybnik.pl
Joanna Wójcik joannawojcik@zsbrybnik.pl
Katarzyna Kowalska katarzynakowalska@zsbrybnik.pl
Pracownicy obsługi Alina Karwot
Anna Hnatuśko
Barbara Zieleźny
Elżbieta Majerczak
Grzegorz Grolik
Helena Gojny
Jolanta Wawoczny
Katarzyna Walerczak
Leon Kuśka
Maria Skaba
Mirella Horzela
Tomasz Bochenek

 

Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku