Logotypy EFS
Technikum nr 4
Szkoła branżowa

Adres szkoły:
ul. Świerklańska 42
44-200 Rybnik
Telefon:
+32 42 222 79 (tel/fax)
+32 42 227 96
+32 42 261 00
E-mail:
zsbrybnik@gmail.com
Technikum akademickie
Posiadamy status techników akademickich następujących ośrodków:
Politechnika śląska

Centrum kształcenia inżynierów

Uniwersytet śląski

Wyższa szkoła techniczna

Biuletyn Informacji Publicznej


eTwinning

Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy

Erasmus +

Rekrutacja do projektuW dniu 3 września 2018 podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 rozpoczęła się realizacja trzyletniego projektu „Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Rekrutacja

Od 25 września 2018 do 4 października 2018 w sekretariacie szkoły można składać dokumenty przystąpienia do projektu „Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy”.

Do projektu mogą przystąpić uczniowie klas pierwszych, drugich oraz trzecich kształcących się w zawodzie: technik informatyk, klasy trzeciej w zawodzie technik budownictwa oraz klasy drugiej w zawodzie technik geodeta.

Wszystkie dokumenty muszą być wydrukowane w kolorze i wypełnione drukowanymi literami, podpisy mają być czytelne tj. imię i nazwisko. W przypadku uczestników niepełnoletnich, dokumenty muszą być także podpisane przez opiekuna prawnego. Dokumentów proszę nie zginać. Ponadto należy wypełnić elektroniczny formularz.

Druki formularzy zgłoszeniowych można pobrać z sekretariatu lub wydrukować ze strony projektu. Czas na złożenie dokumentów – do 4 października.

 

Dokumenty projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
Załącznik 1. Formularz zgłoszenia udziału w projekcie
Załącznik 2. Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik 3. Opinia wychowawcy
Załącznik 4. Oświadczenie uczestnika – RODO
Skip to content