Technikum nr 4
Szkoła branżowa

Adres szkoły:
ul. Świerklańska 42
44-200 Rybnik
Telefon:
+32 42 222 79 (tel/fax)
+32 42 227 96
+32 42 261 00
E-mail:
zsbrybnik@gmail.com
Technikum akademickie
Posiadamy status techników akademickich następujących ośrodków:


Uniwersytet Śląski

Wyższa Szkoła Techniczna

Biuletyn Informacji Publicznej

Egzamin zawodowy


Technik Informatyk – kwalifikacje

Informacje dotyczące egzaminu

E.12 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (dla osób, które nie zaliczyły egzaminu w poprzednich sesjach) E.13 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (dla osób, które nie zaliczyły egzaminu w poprzednich sesjach) E.13 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E.14 – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Data deklaracji 09.09.2018 09.09.2018 18.02.2019
29.03.2019 (dot. zdających, którzy nie zdali egzaminu w sesji 1, zima 2019)
09.09.2018
Egzamin próbny 25 – 28.02.2019 14.11.2018 – teoria
15.11.2018 – praktyka
Egzamin właściwy 10.01.2019 – część pisemna
28.01 – 04.02.2019 i 11.02 – 16.02.2019 – część praktyczna
10.01.2019 – część pisemna
04.02 – 14.02.2019 – część praktyczna
18.06.2019 – część pisemna
26.06 – 03.07.2019 – część praktyczna
10.01.2019 – część pisemna
12.01 – 15.01.2019 – część praktyczna
Wyniki 22.03.2019 22.03.2019 30.08.2019 22.03.2019


Technik Geodeta – kwalifikacje


B.34 – Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowanie wyników tych pomiarów (dla osób, które nie zaliczyły egzaminu w poprzednich sesjach) B.35 – Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych (dla osób, które nie zaliczyły egzaminu w poprzednich sesjach) B.35 – Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych B.36 – Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z kastratem i gospodarką nieruchomościami
Data deklaracji 09.09.2018 09.09.2018 18.02.2019
29.03.2019 (dot. zdających, którzy nie zdali egzaminu w sesji 1, zima 2019)
09.09.2018
Egzamin próbny marzec 2019 grudzień 2018
Egzamin właściwy 10.01.2019 – część pisemna
28.01 – 01.02.2019 i 09.02 – 13.02.2019 – część praktyczna
10.01.2019 – część pisemna
09.01.2019 – część praktyczna
18.06.2019 – część pisemna
17.06.2019 – część praktyczna
10.01.2019 – część pisemna
09.01.2019 – część praktyczna
Wyniki 22.03.2019 22.03.2019 30.08.2019 22.03.2019


Technik Budownictwa – kwalifikacje

B.18 – Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich B.30 – Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej B.33 – Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych (dla osób, które nie zaliczyły egzaminu w poprzednich sesjach) B.33 – Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
Data deklaracji 09.09.2018 09.09.2018 09.09.2018 18.02.2019
29.03.2019 (dot. zdających, którzy nie zdali egzaminu w sesji 1, zima 2019)
Egzamin próbny grudzień 2018 grudzień 2018 maj 2019
Egzamin właściwy 10.01.2019 – część pisemna
11.01 – 21.01.2019 i 08.02 – 13.02.2019 – część praktyczna
10.01.2019 – część pisemna
17.01 – 19.01.2019 – część praktyczna
10.01.2019 – część pisemna
09.01.2019 – część praktyczna
18.06.2019 – część pisemna
17.06.2019 – część praktyczna
Wyniki 22.03.2019 22.03.2019 22.03.2019 30.08.2019

Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku