Logotypy EFS
Technikum nr 4
Szkoła branżowa

Adres szkoły:
ul. Świerklańska 42
44-200 Rybnik
Telefon:
+32 42 222 79 (tel/fax)
+32 42 227 96
+32 42 261 00
E-mail:
zsbrybnik@gmail.com
Technikum akademickie
Posiadamy status techników akademickich następujących ośrodków:
Politechnika śląska

Centrum kształcenia inżynierów

Uniwersytet śląski

Wyższa szkoła techniczna

Biuletyn Informacji Publicznej


eTwinning

Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy

Erasmus +

RUSZA KOLEJNY PROJEKTDnia 12 grudnia otrzymaliśmy wiadomość, że projekt „Czesko-polska szkoła renowacji zabytków” został zatwierdzony do dofinansowania przez Euroregionalny Komitet Sterujący Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska . Budżet mikroprojektu zgodnie z Decyzją EKS:
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 23 054,38 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 19 596,22 EUR (85%)
Naszymi partneramia w projekcie są: Fundacja na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury im. Heinricha
Himmla oraz Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace
W ramach tego projektu nasi uczniowie będą mogli w ramach majowych praktyk uczestniczyć w renowacji pałacu w Rzuchowie: zapoznać się z technikami renowacji zabytków, dokonać geodezyjnej inwentaryzacji obiektu oraz odnowić część parku pałcowego.
Projkt przygotowywały:
Katarzyna Wróbel
Ewa Lach
Małgorzata Maciończyk

Skip to content