Logotypy EFS
Technikum nr 4
Szkoła branżowa

Adres szkoły:
ul. Świerklańska 42
44-200 Rybnik
Telefon:
+32 42 222 79 (tel/fax)
+32 42 227 96
+32 42 261 00
E-mail:
zsbrybnik@gmail.com
Technikum akademickie
Posiadamy status techników akademickich następujących ośrodków:
Politechnika śląska

Centrum kształcenia inżynierów

Uniwersytet śląski

Wyższa szkoła techniczna

Biuletyn Informacji Publicznej


eTwinning

Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy

Erasmus +

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 WTOREK 1 września 2020 r.ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
WTOREK 1 września 2020 r.

 

 • 8:00 – msza św. w Kościele Misjonarzy Werbistów na ul. Kościuszki (w pobliżu PKP) z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, w intencji uczniów i wszystkich pracowników szkoły – dla chętnych;

 

 • 9:30 – spotkania uczniów klas I i IV z wychowawcami w wyznaczonych salach, z zachowaniem określonych w procedurze zasad bezpieczeństwa;

 

 • 11:00 – spotkanie uczniów klas II i III z wychowawcami w wyznaczonych salach, z zachowaniem określonych w procedurze zasad bezpieczeństwa.

               

PRZYDZIAŁ SAL W DNIU 1 WRZEŚNIA 2020 r.

KLASA WYCHOWAWCA SALA
GODZ. 9:30 – KLASY I i IV
1iA
(t. informatyk)
Agnieszka Wdowiak 14
1FP
(t. fotografii i multimediów + t. programista)
Magdalena Szklanny 13
1BW
(t. budownictwa + t. wykończenia wnętrz w budownictwie)
Katarzyna Musiolik 12
1AG
(t. architekruty krajobrazu + t. geodezji)
Monika Poźniak 15
4bA Mirosław Czerkawski 19
4iA Gabriela Gurgul 22
4iB Jacek Szulik 23
4GI Małgorzata Maciończyk 24
GODZ. 11:00 – KLASY II i III
2bA Aniela Grębocka 17
2wA Marcin Piskorz 16
2gA Jolanta Dziewior 19
2iA Małgorzata Siatkowska 27
2kA Celina Kaczmarczyk 22
 
2bA 8 Sylwia Heler-Groborz 59
2AW 8 Katarzyna Herok 44
2gA 8 Magdalena Machnik 47
2iA 8 Lucjan Lukaszczyk 61
2w 8 Sylwia Szulik 9
     
3bA Grażyna Foreiter 20
3wA Mirosława Jursza 46
3iA Patrycja Muras 23
3iB Szymon Bartkowiak 24
3gA Anna Gorol/H.Machulik 45
3 w Dariusz Garczarek 43
 

 

 

PROCEDURA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE

Zasady ogólne

 1. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, nieprzebywające na kwarantannie, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i/lub oznak złego samopoczucia.
 2. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły mają obowiązek posiadania maseczek lub przyłbic.
 3. Osoba nieposiadająca maseczki lub przyłbicy nie zostanie wpuszczona do szkoły.
 4. Przed wejściem do szkoły należy dokładnie zdezynfekować dłonie.
 5. Między osobami należy zachowywać dystans 1,5 metra.
 6. Należy unikać zgromadzeń, podawania rąk, pożyczania przedmiotów osobistych.
 7. Należy pamiętać o osłanianiu ust i nos podczas kichania i kaszlu oraz unikać dotykania oczu, nosa i ust.
 8. Starać się jak najczęściej myć ręce i zachować reżim sanitarny.

 

Wejście i wyjście z budynków szkoły

 1. Do dolnego budynku szkoły wchodzimy wyłącznie wejściem głównym.
 2. Przed wejściem do szkoły należy zdezynfekować dłonie i założyć maseczkę lub przyłbicę.
 3. Po wejściu do budynku należy udać się bezpośrednio do wyznaczonej sali.
 4. Budynek dolny opuszczamy wyjściem od strony placu apelowego.
 5. Do górnego budynku szkoły wchodzimy wyłącznie wejściem od strony boiska.
 6. Budynek górny opuszczamy wyłącznie wyjściem obok OPP Przygoda.

 

W salach lekcyjnych

 1. W salach lekcyjnych, jeśli niemożliwe jest zachowanie odpowiedniego dystansu, należy przebywać w maseczkach lub przyłbicach,
 2. Po wejściu do sali należy od razu zająć miejsce w ławce i, w miarę możliwości, zachować dystans.
 3. Podczas przebywania w sali zadbać o systematyczne wietrzenie klasy.
 4. Przed wyjściem z sali należy otworzyć wszystkie okna w celu dokładnego przewietrzenia pomieszczenia.

 

Izolatorium

 1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy

odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu,

zapewniając min. 2 m odległości od innych osób.

 1. Należy niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 2. Na izolatorium zostaje przeznaczona sala 18 w dolnym budynku.

 

Skip to content