Logotypy EFS
Technikum nr 4
Szkoła branżowa

Adres szkoły:
ul. Świerklańska 42
44-200 Rybnik
Telefon:
+32 42 222 79 (tel/fax)
+32 42 227 96
+32 42 261 00
E-mail:
zsbrybnik@gmail.com
Technikum akademickie
Posiadamy status techników akademickich następujących ośrodków:
Politechnika śląska

Centrum kształcenia inżynierów

Uniwersytet śląski

Wyższa szkoła techniczna

Biuletyn Informacji Publicznej


eTwinning

Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy

Erasmus +

Pokonać smog!!!9.12.2019 r. uczniowie klasy 1bA8 pod opieką Grażyny Foreiter wzięli udział w konferencji dla młodzieży pod hasłem: POKONAĆ SMOG, którą zorganizowało Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rybniku, Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska oraz Politechnika Śląska w Gliwicach. Patronat nad konferencją objęli: JM Rektor Politechniki Śląskiej – prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk oraz Prezydent Miasta Rybnika – Piotr Kuczera.

Podczas Konferencji młodzież wysłuchała kilku prelekcji pt.: „Zanieczyszczenia powietrza- niska emisja”, „Pokonać smog- wyzwania i rozwiązania dla Polski”, „Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie” oraz „Technologie kontra smog”. W dalszej części organizatorzy zaproponowali zajęcia warsztatowe z pracownikami i studentami Politechniki Śląskiej. Nasi uczniowie wzięli udział w pomiarach immisji zanieczyszczeń za pomocą mobilnego laboratorium pomiarów, mogli poznać badania prowadzone przez studentów oraz zapoznać się ze sprzętem wykorzystywanym w tych pomiarach.

Podsumowując konferencję organizatorzy zapowiedzieli kontynuowanie takich spotkań z rybnickimi uczniami, potrzebę propagowania dobrych rozwiązań w walce ze smogiem oraz ogłosili konkurs dla młodzieży o ww tematyce.

Skip to content