Logotypy EFS
Technikum nr 4
Szkoła branżowa

Adres szkoły:
ul. Świerklańska 42
44-200 Rybnik
Telefon:
+32 42 222 79 (tel/fax)
+32 42 227 96
+32 42 261 00
E-mail:
zsbrybnik@gmail.com
Technikum akademickie
Posiadamy status techników akademickich następujących ośrodków:


Uniwersytet Śląski

Wyższa Szkoła Techniczna

Biuletyn Informacji Publicznej

Moje cv moją szansą na rynku pracy


Logotypy EFS

O projekcie

„Moje CV moją szansą na rynku pracy”

Nazwa beneficjenta: RYBNIK – MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Podmiot realizujący projekt: Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
Okres realizacji projektu: 01.09.2020 – 31.12.2022
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
Wartość projektu: 723 688 PLN
Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 615 134,80 PLN

Logotypy EFS

Cel główny projektu

Projekt skierowany jest do 40 uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk i technik robót wykończeniowych w budownictwie oraz 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku.
Projekt zakłada:
• przygotowanie uczniów do uzyskania dodatkowych kwalifikacji
• realizację staży zawodowych dla uczniów w rzeczywistych warunkach pracy
• realizację indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym
• organizację warsztatów z zakresu przedsiębiorczości;
• kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez organizację dodatkowych zajęć z matematyki, języka angielskiego
oraz warsztatów kompetencji społecznych istotnych na rynku pracy, m. in. pracy zespołowej;
• stworzenie warunków do uruchomienia nowego kierunku – technik fotografii i multimediów;
• doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu

(powrót na górę strony)

 


Logotypy EFS

Aktualności

Wyniki rekrutacji


Wyniki rekrutacji – TUTAJ

Uwaga!!! Rekrutacja!!!


Od 23 września 2020 do 30 września 2020 w sekretariacie szkoły można składać dokumenty rekrutacyjne do projektu „Moje CV moją szansą na rynku pracy”.

Do projektu mogą przystąpić uczniowie klas pierwszych, drugich oraz trzecich kształcących się w zawodzie: technik informatyk oraz technik wykończenia wnętrz.
Wszystkie dokumenty muszą być wydrukowane w kolorze i wypełnione drukowanymi literami, podpisy mają być czytelne tj. imię i nazwisko. W przypadku uczestników niepełnoletnich, dokumenty muszą być także podpisane przez opiekuna prawnego. Dokumentów proszę nie zginać. Ponadto należy wypełnić elektroniczny formularz.
Druki formularzy zgłoszeniowych należy pobrać ze strony projektu z zakładki „DO POBRANIA” i wydrukować


Uwaga!!!

Zebrania rodziców
W dniach 15 do 22 września 2020 podczas zebrań, rodzice uczniów i uczennic wszystkich klas Technikum zostali poinformowani o celach i działaniach projektu.

Rekrutacja
Od 22 września 2020 do 29 września 2020 w sekretariacie szkoły można składać dokumenty aplikacyjne do projektu „Moje CV moją szansą na rynku pracy”.

(powrót na górę strony)

 


Logotypy EFS

Zespół projektowy

 

Katarzyna Wróbel
Kierownik projektu
tel. 32 42 222 79
katarzynawrobel@zsbrybnik.pl

Ewa Lach
Koordynator
tel. 32 42 222 79
ewalach@zsbrybnik.pl

Jacek Szulik
Asystent koordynatora
tel. 32 42 222 79
jacekszulik@zsbrybnik.pl

Sylwestra Nagler-Minakowska
Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 32 42 222 79 w. 48

Joanna Wójcik
Pracownik administracyjny
tel. 32 42 222 79 w. 31,36

Katarzyna Kowalska
Pracownik administracyjny
tel. 32 42 222 79 w. 31,36

Centrum Usług Wspólnych
Księgowość projektu
ul. W. S. Reymonta 69
44-200 Rybnik
tel: 32 439 06 00

(powrót na górę strony)

 


Logotypy EFS

Zajęcia

 

Plan zajęć

(powrót na górę strony)


Logotypy EFS


Logotypy EFS


Logotypy EFS

Wizyty studyjne

 

(powrót na górę strony)


Logotypy EFS


Logotypy EFS

Do pobrania

 

Dokumenty projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
Załącznik 1. Formularz zgłoszenia udziału w projekcie
Załącznik 2. Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik 3. Opinia wychowawcy
Załącznik 4. Oświadczenie uczestnika – RODO

(powrót na górę strony)

 


Logotypy EFS

Założone efekty i korzyści

(powrót na górę strony)

 


Logotypy EFS

Oferta projektu

Oferowane wsparcie:

Informatyka:
Zadanie 1 – Fotografia cyfrowa i multimedia
Oferta skierowana do klas I i II kształcących się w zawodzie technik informatyk (2 grupy x 10 os.), obejmuje udział w:
– zajęciach pozalekcyjnych z fotografii i multimediów – 66 godz. lekcyjnych,
– certyfikowanych szkoleniach zewnętrznych Corel Draw lub Adobe Photoshop,
– wizycie studyjnej w zakładzie pracy oraz
– płatnym 4-tygodniowym stażu u pracodawcy w okresie wakacyjnym.

Budownictwo:

Zadanie 2 – Wykończenie wnętrz w budownictwie
Oferta skierowana jest do klasy III kształcącej się w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie (2 grupyx10 os.), obejmuje udział w:
– zajęciach pozalekcyjnych z zakresu kosztorysowania, organizacji robót wykończeniowych oraz obsługi kamery termowizyjnej – 34 godz.
-certyfikowanych szkoleniach: Rusztowania budowlano-montażowe lub Operator agregatów tynkarskich lub Dekorator wnętrz
– płatnym 4-tygodniowym stażu u pracodawcy w okresie wakacyjnym.

Dodatkowo każdy uczestnik projektu weźmie udział w zajęciach z:
doradztwa zawodowego (indywidualnych- 8 godz.), j. angielskiego – 30 godz., matematyki – 30 godz., warsztatach z działalności gospodarczej – 20 godz. i kompetencji społecznych – 25 godz.

(powrót na górę strony)

 


Logotypy EFS

Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
Skip to content