Logotypy EFS
Technikum nr 4
Szkoła branżowa

Adres szkoły:
ul. Świerklańska 42
44-200 Rybnik
Telefon:
+32 42 222 79 (tel/fax)
+32 42 227 96
+32 42 261 00
E-mail:
zsbrybnik@gmail.com
Technikum akademickie
Posiadamy status techników akademickich następujących ośrodków:


Uniwersytet Śląski

Wyższa Szkoła Techniczna

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy


Logotypy EFS

O projekcie

„Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy”

Nazwa beneficjenta: RYBNIK – MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Podmiot realizujący projekt: Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
Okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 30.11.2021
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
Wartość projektu: 1 198 107,60 PLN
Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1 018 391,46 PLN

Logotypy EFS

Celem głównym projektu

jest przeprowadzenie szkoleń dla 106 uczniów i uczennic ZSB w Rybniku i podniesienie umiejętności radzenia sobie na rynku pracy oraz podniesienie ich konkurencyjności poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, kursach organizowanych przez firmy zewnętrzne, zdobywanie certyfikatów oraz uczestnictwo w płatnych stażach w obszarach geodezja, budownictwo i informatyka.

Dla nauczycieli celem głównym jest podniesienie jakości pracy 7 nauczycieli poprzez uczestnictwo w certyfikowanych kursach i szkoleniach. Grupę docelową stanowią uczniowie ZSB kształcących się na kierunkach technik geodeta, budownictwa, informatyk. Zadania odnoszą się do umiejętności powiązanych z IT, geodezją i budownictwem, deficytowych na rynku pracy, doradztwa zawodowego i języka obcego technicznego.

(powrót na górę strony)

 


Logotypy EFS

Aktualności

Wyniki rekrutacji uzupełniającej 2020


Poniżej do pobrania plik z nazwiskami osób zakwalifikowanych

Wyniki rekrutacji uzupełniającej Z4_20

Wyniki rekrutacji 2020


Poniżej do pobrania plik z nazwiskami osób zakwalifikowanych

Wyniki rekrutacji

Uwaga!!!


Od 17 września 2020 do 24 września 2020 w sekretariacie szkoły można składać dokumenty rekrutacyjne do projektu „Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy”.

Do projektu mogą przystąpić uczniowie klas pierwszych, drugich oraz trzecich kształcących się w zawodzie: technik informatyk oraz klasy trzeciej w zawodzie technik budownictwa.
Wszystkie dokumenty muszą być wydrukowane w kolorze i wypełnione drukowanymi literami, podpisy mają być czytelne tj. imię i nazwisko. W przypadku uczestników niepełnoletnich, dokumenty muszą być także podpisane przez opiekuna prawnego. Dokumentów proszę nie zginać. Ponadto należy wypełnić elektroniczny formularz.
Druki formularzy zgłoszeniowych należy pobrać  ze strony projektu z zakładki „DO POBRANIA” i wydrukować.


WAŻNY KOMUNIKAT

UWAGA!!!
W związku z zawieszeniem zajęć na podstawie decyzji Premiera RP, odwołane zostały również zajęcia z projektu „Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy”. Proszę obserwować zmiany w planie zajęć na stronie projektu.

Rekrutacja uzupełniająca – wyniki

Do pobrania Listy rekrutacyjne na stronę projektu po rekrutacji uzupełniającej

 

Rekrutacja uzupełniająca

W związku z małym zainteresowaniem klasy trzeciej w zawodzie technik budownictwa ogłoszona zostaje Rekrutacja uzupełniająca dla zadania 4: Kształcenie zawodowe w obszarze budownictwo – „OZE – projektowanie i kosztorysowanie komputerowe budynków pasywnych”. Do rekrutacji mogą przystąpić tylko uczniowie klasy drugiej w zawodzie technik budownictwa.
Wszystkie dokumenty muszą być wydrukowane w kolorze i wypełnione drukowanymi literami, podpisy mają być czytelne tj. imię i nazwisko.
W przypadku uczestników niepełnoletnich, dokumenty muszą być także podpisane przez opiekuna prawnego. Dokumentów proszę nie zginać. Ponadto należy wypełnić elektroniczny formularz.
Druki formularzy zgłoszeniowych można pobrać u p. Jacka Szulika lub wydrukować ze strony projektu (załączniki nr 1,2,3,4)

Terminy rekrutacji uzupełniającej:
– składanie dokumentów aplikacyjnych: 11.10.2019, godz. 10,00
– test zawodowy: 11.10.2019, godz. 12,10
– rozmowa kwalifikacyjna: 11.10.2019, godz. 12,25.

Wyniki rekrutacji

Listy rekrutacyjne do projektu „Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy” znajdują się na stronie projektu, natomiast szczegółowe wyniki znajdują się w gablotach szkolnych.

LISTY REKRUTACYJNE

Poniżej do pobrania plik z nazwiskami osób zakwalifikowanych
Listy rekrutacyjne (.pdf)

Odwołanie zajęć w trakcie ferii

Planowane podczas ferii zajęcia z projektu zostają odwołane.

Rozpoczęcie zajęć

W zakładce Zajęcia nowy, uaktualniony plan zajęć na listopad.

Rozpoczęcie zajęć

Od 22 października rozpoczynają się zajęcia z języka angielskiego i doradztwa zawodowego oraz zajęcia pozalekcyjne w zadaniach 3 i 4. Szczegółowy plan zajęć dostępny w zakładce Zajęcia.

Inauguracja projektu

W dniu 3 września 2018 podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 rozpoczęła się realizacja trzyletniego projektu „Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

LISTY REKRUTACYJNE

Poniżej do pobrania plik z nazwiskami osób zakwalifikowanych

Listy rekrutacyjne (.pdf)

Rekrutacja

Od 25 września 2018 do 4 października 2018 w sekretariacie szkoły można składać dokumenty przystąpienia do projektu „Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy”.

Do projektu mogą przystąpić uczniowie klas pierwszych, drugich oraz trzecich kształcących się w zawodzie: technik informatyk, klasy trzeciej w zawodzie technik budownictwa oraz klasy drugiej w zawodzie technik geodeta.

Wszystkie dokumenty muszą być wydrukowane w kolorze i wypełnione drukowanymi literami, podpisy mają być czytelne tj. imię i nazwisko. W przypadku uczestników niepełnoletnich, dokumenty muszą być także podpisane przez opiekuna prawnego. Dokumentów proszę nie zginać. Ponadto należy wypełnić elektroniczny formularz.

Druki formularzy zgłoszeniowych można pobrać z sekretariatu lub wydrukować ze strony projektu.

 

Zebrania rodziców

W dniach 26 i 27 września 2018 podczas zebrań, rodzice uczniów i uczennic wszystkich klas Technikum i Branżowej Szkoły zostali poinformowani o celach i działaniach projektu.

(powrót na górę strony)

 


Logotypy EFS

Zespół projektowy

 

Katarzyna Wróbel
Kierownik projektu
tel. 32 42 222 79
katarzynawrobel@zsbrybnik.pl

Ewa Lach
Koordynator
tel. 32 42 222 79
ewalach@zsbrybnik.pl

Jacek Szulik
Asystent koordynatora
tel. 32 42 222 79
jacekszulik@zsbrybnik.pl

Sylwestra Nagler-Minakowska
Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 32 42 222 79 w. 48

Joanna Wójcik
Pracownik administracyjny
tel. 32 42 222 79 w. 31,36

Centrum Usług Wspólnych
Księgowość projektu
ul. W. S. Reymonta 69
44-200 Rybnik
tel: 32 439 06 00

(powrót na górę strony)

 


Logotypy EFS

Zajęcia

 


Plan zajęć

(powrót na górę strony)

 


Logotypy EFS

Szkolenia

Szkolenia z zakresu grafiki komputerowej:
„Obróbka cyfrowa zdjęć”
„Tworzenia i obróbka grafiki wektorowej”
„Projektowanie grafiki wektorowej”
Organizator szkoleń:
Fundacja Kocham Swoje Życie,
Ul. Piaskowa 51b, 47-200 Kędzierzyn Koźle
Harmonogram szkoleń z grafiki komputerowej i programowania

Szkolenia z zakresu programowania:
„Podstawy projektowania PHP”
„Szkolenia z programowania w językach HTML5, CSS3 i JavaScript”
„Wzorce projektowe w PHP”
„Tworzenie aplikacji web z wykorzystaniem frameworka Symfony”
Organizator szkoleń:
Fundacja Kocham Swoje Życie,
Ul. Piaskowa 51b, 47-200 Kędzierzyn Koźle

„Szkolenie z zakresu oprogramowania graficzno-obliczeniowego dla celów geodezyjnych”
Organizator szkolenia:
Softline Plus Jerzy Biegalski ul. Słoneczna 4, 55-080 Gniechowice

„Szkolenie z zakresu wykonywania lotów dronem w zasięgu wzroku”
Organizator:
DroneLand.pl Szymon Łukasik
Miejsce realizacji:
Lądowisko – Chorzów ul. Siemianowskiego 103

Szkolenie zawodowe „Kosztorysowanie i przedmiarowanie w programie kosztorysowym”
Organizator:
Biuro Kosztorysowo –Budowlane „norma” Mirosław Świętuchowski
15-671 Białystok, ul. Zakątek 22

Szkolenie z zakresu programowania do komputerowego wspomagania projektowania w zakresie tworzenia projektów architektonicznych, geodezyjnych, instalacji do HVAC, Design Center, Ventack i Lisp
Organizator:
4DGroup Czesław Misiak, 38-300 Gorlice, ul. Biecka 8/54


(powrót na górę strony)

 


Logotypy EFS

Staże zawodowe

 
Staże zawodowe – z projektu
„Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy”

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 17
Ośrodek Informatyki HABAR Zbigniew Buchalski, 44-200 Rybnik, ul. Wiejska 3
FHU MIDAR Dariusz Miszczak, 44-270 Rybnik , ul. Górnośląska 138
LION PRODUCTIONS Sp. z o.o, 44-238 Czerwionka – Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 174
INŻBUD TT sp. z o.o. 44-200 Rybnik, ul. Giedroycia 8,
WODMETALDOM Tomasz Niewelt, 44-207 Rybnik, ul. Magnolii 25,
Przedsiębiorstwo Geodezyjne PRYZMAT Sp. z o.o. 44-200 Rybnik, ul. Szafranka 14/1A

(powrót na górę strony)

 


Logotypy EFS

Do pobrania

 

Dokumenty projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
Załącznik 1. Formularz zgłoszenia udziału w projekcie
Załącznik 2. Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik 3. Opinia wychowawcy
Załącznik 4. Oświadczenie uczestnika – RODO

(powrót na górę strony)

 


Logotypy EFS

Założone efekty i korzyści

Działania w ramach projektu

podniosą jakość kształcenia zawodowego, zapewnią poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły, a w rezultacie zwiększą atrakcyjność i konkurencyjność uczniów na rynku pracy. Zajęcia z doradztwa zawodowego, w ramach których odbędą się zajęcia psychologiczno-pedagogiczne przyczynią się do wzrostu umiejętności uczniów w dostosowaniu się do trudności na rynku pracy oraz radzenia sobie na trudnym obecnie rynku pracy. Oferta staży, szkoleń i certyfikowanych kursów przyczyni się również do promocji kształcenia zawodowego.

Naszym celem jest unowocześnienie, doposażenie i stworzenie pracowni, wyposażenie w sprzęt i nowoczesne oprogramowanie pracownię kosztorysowania (budownictwo), zakup sprzętu geodezyjnego, wyposażenie i doposażenie pracowni dla kierunku informatyka.

(powrót na górę strony)

 


Logotypy EFS

Oferta projektu

Informatyka:

Zadanie 1 – Programowanie jako trzeci język

Oferta skierowana do klas III, obejmuje udział w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu programowania – 40 godz. lekcyjnych, w certyfikowanych szkoleniach zewnętrznych, w 4-godzinnym wykładzie w CKI Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz w 4-tygodniowym stażu u pracodawcy w okresie wakacyjnym.

Zadanie 2 – Akademia CISCO

Oferta skierowana do klas I i II, obejmuje udział w zajęciach pozalekcyjnych – 120 godz. lekcyjnych, w certyfikowanych szkoleniach zewnętrznych, w 1,5-godzinnym wykładzie w CKI Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz w 4-tygodniowym stażu u pracodawcy w okresie wakacyjnym.

Zadania 3 – Grafika komputerowa i fotografia cyfrowa

Oferta skierowana do klas II, obejmuje udział w zajęciach pozalekcyjnych – 80 godz. lekcyjnych, w 2 certyfikowanych 21- godz. szkoleniach zewnętrznych, w 1,5-godzinnym wykładzie w CKI Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz w 4-tygodniowym stażu u pracodawcy w okresie wakacyjnym.

 

Budownictwo:

Zadanie 4 – „OZE- projektowanie i kosztorysowanie komputerowe budynków pasywnych”

Oferta skierowana do klas III, obejmuje udział w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu zastosowania w budownictwie OZE – technologii przyjaznych środowisku (np. kolektorów słonecznych, fotowoltaiki, pomp ciepła, turbin wiatrowych, biomasy)– 6 godz. lekcyjnych, w 6-godzinnym wykładzie w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, w wizycie studyjnej – wycieczka do domu pasywnego, w 18-godzinnych warsztatach – EKOINNOWACJE, czyli projektowanie budynków pasywnych w programie, w 30- godzinnych warsztatach z kosztorysowania z naciskiem na technologie przyjazne środowisku, 4-godzinne konsultacje indywidualne z zakresu korzystania z pełnej wersji programu do kosztorysowania, Egzamin „Certyfikowanego Użytkownika Programu do Kosztorysowania” oraz w 4-tygodniowym stażu u pracodawcy w okresie wakacyjnym.

 

Geodezja:

Zadanie 5 – ”Nowoczesne techniki pomiarowe”

Oferta skierowana do klas II i III, obejmuje udział w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu: programu C-GEO, pakietu AutoCad, Micro Station Power Civil Essential, obsługi odbiornika GNSS i bezzałogowego statku powietrznego w zasięgu wzroku VLOS, zewnętrzne szkolenia nauczycieli z zakresu obsługi: programu C-GEO, pakietu AutoCad, Micro Station Power Civil Essential, bezzałogowego statku powietrznego w zasięgu wzroku VLOS oraz w 4-tygodniowym stażu u pracodawcy w okresie wakacyjnym.

(powrót na górę strony)

 


Logotypy EFS

Galeria

 

Konkurencyjność - angielski
« z 20 »

 

Konkurencyjność - staże
« z 20 »

 

Konkurencyjność - doradztwo zawodowe
« z 15 »

 

Konkurencyjność - doradztwo zawodowe (Z2, Z3)
« z 60 »

 

Konkurencyjność - doradztwo zawodowe (Z4)
« z 70 »

 

Konkurencyjność - doradztwo zawodowe (Z5)
« z 85 »

 

Konkurencyjność - akademia CISCO
« z 14 »

 

Wizyta w RCEZ
« z 7 »

 

(powrót na górę strony)

Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
Skip to content