Logotypy EFS
Technikum nr 4
Szkoła branżowa

Adres szkoły:
ul. Świerklańska 42
44-200 Rybnik
Telefon:
+32 42 222 79 (tel/fax)
+32 42 227 96
+32 42 261 00
E-mail:
zsbrybnik@gmail.com
Technikum akademickie
Posiadamy status techników akademickich następujących ośrodków:
Politechnika śląska

Centrum kształcenia inżynierów

Uniwersytet śląski

Wyższa szkoła techniczna

Biuletyn Informacji Publicznej


eTwinning

Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy

Erasmus +

Harmonogram spotkań z rodzicamiHARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

KLASY I

18 WRZEŚNIA (środa) GODZ. 17:00

Spotkanie rodziców klas I odbędzie się w sali gimnastycznej.

 

Porządek spotkania:

1) prelekcja pt. „Uzależnienia i przemoc”

2) wystąpienie p. dyrektor Katarzyny Wróbel

3) spotkanie z wychowawcami klas w wyznaczonych salach (ok. godz. 17:30).

 

KLASA WYCHOWAWCA SALA
KLASY PIERWSZE PO GIMNAZJUM
1bA Aniela Grębocka 17
1wA Marcin Piskorz 16
1gA Jolanta Dziewior 15
1iA Małgorzata Siatkowska
(Rafał Chwastek – w zastępstwie)
27
1kA Celina Kaczmarczyk 14
KLASY PIERWSZE PO SZKOLE PODSTAWOWEJ
1bA 8 Sylwia Heler-Groborz 12
1AW 8 Katarzyna Herok 44
1gA 8 Magdalena Machnik 47
1iA 8 Lucjan Lukaszczyk 61
1w 8 Sylwia Szulik 13

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

KLASY II – IV

19 WRZEŚNIA (czwartek) GODZ. 17:00

Zebranie rodziców klas maturalnych rozpocznie się w świetlicy w dolnym budynku, gdzie zostaną przedstawione informacje na temat organizacji Matury 2020.
Około godz. 17:30 rodzice przejdą do wyznaczonych sal na spotkania z wychowawcami.

 

KLASA WYCHOWAWCA SALA
2bA Grażyna Foreiter 20
2wA Mirosława Jursza 46
2iA Patrycja Muras 22
2iB Szymon Bartkowiak 13
2gA Anna Gorol 45
3bA Mirosław Czerkawski 19
3iA Gurgul Gabriela 17
3iB Jacek Szulik 16
3GI Małgorzata Maciończyk 42
4bA Anna Wicenciak 14
4bB Joanna Mikułka 24
4iA Ewa Markiewka 15
4iB Bartosz Florys 12
4GI Izabela Przeliorz 51
2 w Dariusz Garczarek 23
Skip to content