Logotypy EFS
Technikum nr 4
Szkoła branżowa

Adres szkoły:
ul. Świerklańska 42
44-200 Rybnik
Telefon:
+32 42 222 79 (tel/fax)
+32 42 227 96
+32 42 261 00
E-mail:
zsbrybnik@gmail.com
Technikum akademickie
Posiadamy status techników akademickich następujących ośrodków:


Uniwersytet Śląski

Wyższa Szkoła Techniczna

Biuletyn Informacji Publicznej

Erasmus+ – Europejskie staże rybnickiej Budowlanki


O projekcie

Od 1 września 2017 w Zespole Szkół Budowlanych rozpoczynamy realizację kolejnego projektu w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja 1 Mobilność edukacyjna uczniów:

„Europejskie staże rybnickiej Budowlanki”.

Numer projektu: 2017-1-PL01-KA102-037062
Czas realizacji projektu: 01.09.2017 – 31.08.2019
Wartość projektu: 62 844,00 €

W ramach projektu odbędą się następujące działania:

 1. Rekrutacja uczniów
 2. Zajęcia językowe(język angielski i język portugalski)
 3. Zajęcia z przygotowania kulturowego
 4. Zajęcia z przygotowania pedagogicznego
 5. Zajęcia BHP
 6. Staże uczniów z kierunków: informatyka, geodezja, budownictwo.

Staże odbędą się w następujących terminach:

 • Maj 2018 – 6 osób z klas trzecich uczących się na kierunku technik geodeta wyjedzie na 2-tygodniowy staż do Portugalii
 • Wrzesień 2018 – 8 osób z klasy trzeciej uczących się na kierunku technik informatyk wyjedzie na 4-tygodniowy staż do Portugalii
 • Maj 2019 – 8 osób z kierunku technik budownictwa wyjedzie na 4-tygodniowy staż do Portugalii oraz 6 uczniów z kierunku technik geodeta wyjedzie na 2-tygodniowy staż do Portugalii.

Rekrutacja będzie odbywała się w następujących terminach:

 • Wyjazd: Maj 2018 (geodezja) – Rekrutacja: wrzesień 2017 (oceny z końca roku szkolnego 2016/2017)
 • Wyjazd: Wrzesień 2018 (informatyka) – Rekrutacja: styczeń 2018 (oceny z pierwszego półrocza szkolnego 2017/2018)
 • Wyjazd: Maj 2018 (budownictwo, geodezja) – Rekrutacja: wrzesień 2018 (oceny z końca roku szkolnego 2017/2018)

(powrót na górę strony)


Aktualności

 

Informatycy na stażu w Bradze

 

We wrześniu 2018r. grupa ośmiu uczniów technikum z kierunku informatyka odbywała staż w portugalskiej Bradze w ramach projektu Erasmus+ – Europejskie staże rybnickiej Budowlanki. Opiekunem grupy był p. Dariusz Garczarek.

W pierwszym tygodniu praktyk uczniowie zapoznali się z pracodawcami, swoimi stanowiskami pracy i wdrażali się stopniowo w pracę, wykonując drobne naprawy serwisowe. Podczas stażu ich zadania związane były z naprawą i czyszczeniem komputerów, diagnostyką systemu, instalacją i konfiguracją urządzeń, instalowaniem i usuwaniem aplikacji, a także pracami administracyjnymi. Uczniowie otrzymywali różne prace do zrealizowania, mieli okazję sprawdzić się w różnych rolach.

Podczas weekendów uczestnicy projektu oddawali się poznawaniu uroków Portugalii, odwiedzając urocze Porto, Fatimę, miejscowość Viana do Castelo, Valencę oraz hiszpańskie Vigo. Uczniowie byli także w Lizbonie, stolicy słonecznej Portugalii, słynącej z niesamowitej architektury i wielu zabytków, o których interesująco opowiadał Leonardo, sympatyczny opiekun naszej grupy.

Mogliśmy podziwiać między innymi: Klasztor Hieronimitów, Pomnik Odkrywców, Torre de Belém, Elevador de Santa Justa, oraz wiele innych ciekawych miejsc. Wszystko odbywało się w szybkim tempie, aby „chłonąć” jak najwięcej. Był też oczywiście czas na relaks nad Oceanem Atlantyckim, tym bardziej, że pogoda sprzyjała. We wrześniu w Bradze odbywało się wiele imprez kulturalnych nawiązujących do epoki baroku, do jeszcze dodało uroku temu i tak przepięknemu miejscu. Wielką niespodzianką okazała się wizyta rodziców Kewina, jednego z naszych uczniów.

Podczas ostatniego tygodnia praktyk z wizytacją przybyła pani wicedyrektor Grażyna Budziarska. Uczniowie mieli okazję zaprezentować się na swoich stanowiskach pracy, opowiedzieć co robią oraz nagrać krótkie filmiki obrazujące ich staż. Ostatniego dnia odbył się uroczysty lunch, podczas którego Helder Carvalho oraz Filipe Malheiro ze współpracującej z nami BragaMob, wręczyli certyfikaty ukończenia praktyk każdemu uczestnikowi. Był tort, podziękowania i wiele miłych słów skierowanych pod adresem naszej grupy. Na ręce pani dyrektor Grażyny Budziarskiej przekazano pamiątkową statuetkę. Wszyscy zadowoleni, bogatsi o nowe doświadczenia wrócili do domów.

Zachęcamy do obejrzenia filmiku z tego stażu tutaj: https://youtu.be/dEpKXpxqqB0

Wyniki rekrutacji

 

Geodeci, maj 2019
Lp. Imię i nazwisko Klasa
1 Dawid Gadomski II GI
2 Patryk Gasidło II GI
3 Klaudia Tlołka II GI
4 Paulina Feliks II GI
5 Aleksandra Zakrzewska II GI
6 Laura Zowal II GI
Budowlańcy, maj 2019
Lp. Imię i nazwisko Klasa
1 Karolina Poremska II BA
2 Piotr Storch II BA
3 Tomasz Zimończyk II BA
4 Robert Zagraniczny II BA
5 Dawid Sienkiewicz II BB
6 Szymon Machnik II BB
7 Krzysztof Korbel II BB
8 Emilia Frąś II BB
Rozpoczęła się rekrutacja na staże w maju 2019 geodezja i budownictwo.
Spotkanie uczniów wyjeżdżających na staż we wrześniu 2018 i ich rodziców / opiekunów odbędzie się 20 czerwca o godzinie 17.00 w sali 61.

W ramach programu Erasmus+, projekt: „Europejskie staże rybnickiej Budowlanki” uczniowie z kierunku geodezja odbyli dwutygodniowy staż w miejscowości Braga w Portugalii.
Uczniowie pracowali w firmach geodezyjnych BragaTop i Firemaps, a także w wydziale geodezji Urzędu Miasta Amares. W weekend uczniowie odwiedzili Lizbonę oraz Porto.

Spotkanie informacyjne z uczniami i ich rodzicami/opiekunami wyjeżdżającymi na staż we wrześniu (informatyka Braga) odbędzie się 22 marca (czwartek) o godzinie 18.00 w sali 61.Spotkanie z uczniami i ich rodzicami/opiekunami przed wyjazdem na staż (geodezja Braga) odbędzie się 4 kwietnia (środa) o godzinie 17.00 w sali 61.

Dla geodetów do odbioru są ubrania robocze u p. kierownik Sylwestry Nagler-Minakowskiej

(powrót na górę strony)

 


WARUNKI REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

Protokół rekrutacji

Protokół z wyników rekrutacji grupy wyjeżdżającej na staż w maju 2018: Protugalia, Braga – geodezja
Zgodnie z regulaminem proces rekrutacji obejmował dwa etapy:

Etap 1
Analiza formularzy zgłoszeniowych w oparciu o uzyskane wyniki zgodne z wymaganiami. Członkami komisji rekrutacyjnej byli:

 • Dryektor szkoły: Marek Florczyk
 • Opiekun grupy/wychowawca: Bartosz Florys
 • Nauczyciel przedmiotów zawodowych: Magdalena Machnik
 • Nauczyciel języka angielskiego: Katarzyna Wróbel
 • Koordynator projektu: Katarzyna Wróbel

Złożone przez uczniów formularze zostały sprawdzone przez wychowawców klas.
W opraciu o wyniki uczniów do 2-go etapu zostali zakwalifikowani uczniowie:
Geodezja: 9 uczniów

Etap 2

Uczniowie zostali zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną będącą 2-gim etapem rekrutacji. Podczas rozmowy uczniowie odpowiadali na pytania opiekuna,
nauczyciela przedmiotów zawodowych oraz nauczyciela języka angielskiego.
Po przeprowadzonej rozmowie wyniki zostały zsumowane i w oparciu o nie powstała lista główna i lista rezerwowa uczniów wyjeżdżających na staż.
Lista uczniów wyjeżdżających oraz rezerwowych stanowi odrębny dokument.

Katarzyna Wróbel
Koordynator Projektu

 

Warunki rekrutacji uczestników
do udziału w stażu w ramach projektu
„Europejskie staże rybnickiej Budowlanki”
realizowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+
Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja 1 Mobilność edukacyjna Mobilność uczniów

  1. Uczestnikami stażu mogą być uczniowie i uczennice Technikum nr 4 o profilu technik geodeta (klasa3),

 

  1. Uczestnicy zobowiążą się do odbycia etapu przygotowawczego w okresie od 01 listopada 2017 do 30 kwietnia 2018
   oraz wypełnienia wszelkich powinności związanych z realizacją stażu.

 

  1. Uczniowie zobowiązani są do złożenia formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia w sekretariacie szkoły
   w terminie podanym przez koordynatora projektu. Informacaja zostanie przekazana przez wychowawców klas,
   oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły, stronie internetowej projektu, oraz na tablicach ogłoszeń.
   W/w formularz i oświadczenie są dostępne na stronie internetowej szkoły, stronie projektu lub sekretariacie szkoły.
   Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

 

 1. O zakwalifikowaniu ucznia do udziału w stażu decydować będzie złożenie formularza w wyznaczonym terminie
  i odbyta rozmowa kwalifikacyjna. Oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych dokona komisja w składzie:

   • dyrektor ZSB
   • koordynator projektu
   • wychowawca klasy

  Członkowie komisji kwalifikacyjnej to:

   1. Wychowawca klasy – obserwator
   2. Nauczyciel przedmiotów zawodowych
   3. Nauczyciel języka angielskiego
   4. Opiekun grupy wyjeżdżającej na staż
   5. Koordynator projektu – obserwator

 

Pierwszy etap rekrutacji obejmuje złożenie formularza oraz oświadczenia.
W pierwszym etapie rekrutacja komisji bierze pod uwagę:

 • ocenę z przedmiotów zawodowych (średnia ocen na koniec klasy drugiej)
 • ocenę z języka angielskiego (ocena na koniec lasy drugiej)
 • wynik egzaminu zawodowego (klasa 2 – jeżeli dotyczy)
 • ocenę z zachowania

Komisja przyzna punkty według następującej skali:

Przedmioty zawodowe:

Ocena
celujący
Bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
Liczba punktów
5
4
3
2
1

Język angielski:

Ocena
celujący
Bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
Liczba punktów
5
4
3
2
1

Wynik egzaminu zawodowego
Część teoretyczna:

Wynik w %
Liczba punktów
5
4
3
2
1

Wynik egzaminu zawodowego
Część praktyczna:

Wynik w %
Liczba punktów
5
4
3
2
1

Ocena z zachowania

Ocena
wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
Liczba punktów
5
4
3
2
1

 

Drugi etap kwalifikacji – rozmowa. Uczniowie odpowiadają na pytania komisji (nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel przedmiotów zawodowych, opiekun grupy).
Każdy członek komisji przyznaje punkty 1-5.

  1. Listę kandydatów zakwalifikowanych przedstawia koordynator projektu po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, której data zostanie podana po złożeniu formularzy rekrutacyjnych.

 

  1. Lista osób zakwalifikowanych +3 rezerwowych dla każdej z grup, będzie przedstawiona na stronie internetowej projektu i w gablotach na korytarzu szkolnym do dnia 01.10.2017

 

Geodezja Portugalia (Braga) Maj 2018: 6 uczniów +3 rezerwowych

  1. Uczniowi, który nie otrzymał akceptacji komisji przysługuje odwołanie. Powinno być ono złożone u koordynatora projektu w ciągu 3 dni od ogłoszenia listy osób zakwalifikowanych wraz z uzasadnieniem.

 

  1. Odwołanie ucznia rozpatruje dyrektor ZSB w ciągu 3 dni od daty wpływu pisma.

 

  1. Decyzję ostatecznąo przyjęciu kandydata na staż podejmuje dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku.

 

Warunkiem przesunięcia kandydata z listy rezerwowej na listę uczestników może być:

 • rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie z powodu uzasadnionych przyczyn losowych(np.:choroba, sytuacja rodzinna),
 • opuszczenie 30% zajęć przygotowawczych
 • znaczące obniżenie ocen z przedmiotów rekrutacyjnych w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018
 • niestosowanie się do zaleceń opiekunów bądź koordynatora projektu.

Katarzyna Wróbel
Koordynator Projektu

(powrót na górę strony)

 


Galeria

 

Staż informatyków w Bradze (2018)
 

(powrót na górę strony)

Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
Skip to content