Logotypy EFS
Technikum nr 4
Szkoła branżowa

Adres szkoły:
ul. Świerklańska 42
44-200 Rybnik
Telefon:
+32 42 222 79 (tel/fax)
+32 42 227 96
+32 42 261 00
E-mail:
zsbrybnik@gmail.com
Technikum akademickie
Posiadamy status techników akademickich następujących ośrodków:


Uniwersytet Śląski

Wyższa Szkoła Techniczna

Biuletyn Informacji Publicznej

Technik Drogownictwa


Kwalifikacje:

  1.  Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych;
  2. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów.

 

Opis ogólny:

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Dyplom technika budowy dróg absolwent otrzymuje po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje, który odbywa się w dwóch etapach: (K1) pod koniec klasy trzeciej i (K2) pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

W planie nauczania przewidziane jest rozszerzenie z matematyki i fizyki oraz uzupełnienie o przedmiot historia i społeczeństwo. Uczniowie mają możliwość zdobycia indeksu na uczelnię wyższą poprzez uczestnictwo w turniejach wiedzy zawodowej.

Szkoła w ramach projektów unijnych prowadzi szereg kursów, na których uczniowie mogą zdobywać dodatkowe kwalifikacje, takie jak obsługa programów inżynierskich: AutoCAD, ArchiCAD, NormaPRO, SpecBUD, Planista.

Uczniowie mają możliwość skorzystania z wymiany międzynarodowej oraz praktyk zagranicznych.

Każdy uczeń ma zagwarantowaną szafkę uczniowską a na zajęciach komputerowych pojedyncze miejsce przy komputerze w jednej z pięciu doskonale wyposażonych pracowni komputerowych. Po termomodernizacji budynków, boisk i nowoczesnego basenu, szkoła uzyskała efektowny wygląd komponujący się z zielenią „Kozich Gór”.

Podstawa programowaplik

Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
Skip to content