Logotypy EFS
Technikum nr 4
Szkoła branżowa

Adres szkoły:
ul. Świerklańska 42
44-200 Rybnik
Telefon:
+32 42 222 79 (tel/fax)
+32 42 227 96
+32 42 261 00
E-mail:
zsbrybnik@gmail.com
Technikum akademickie
Posiadamy status techników akademickich następujących ośrodków:
Politechnika śląska

Centrum kształcenia inżynierów

Uniwersytet śląski

Wyższa szkoła techniczna

Biuletyn Informacji Publicznej


eTwinning

Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy

Erasmus +

„ANTYMINA” – Profilaktyka z pasjąW dniu 05.10.2018 r. w Zespole Szkół Budowlanych odbyło się spotkanie artystyczno – profilaktyczne „Antymina”, w którym uczestniczyli uczniowie wszystkich klas pierwszych. Celem spotkania było przedstawienie konsekwencji, których doświadczają osoby uzależnione od środków psychoaktywnych oraz przedstawienie katalogu czynników chroniących, które mogą ochronić przed tymi środkami. Właściwa więź emocjonalna z rodzicami, rozwijanie zainteresowań, pasji, regularne praktyki religijne, przynależność do pozytywnej grupy rówieśniczej to kilka przykładów, które zostały omówione podczas spotkania. Sądząc po zaciekawionej widowni i zapotrzebowaniu młodzieży, spotkania tego typu staną się stałym elementem działań profilaktycznych szkoły, mających na celu przeciwdziałanie przyczynom przestępczości wśród uczniów naszej szkoły.
Tekst: Iwona Zaparty

Skip to content