Technikum nr 4
Szkoła branżowa

Adres szkoły:
ul. Świerklańska 42
44-200 Rybnik
Telefon:
+32 42 222 79 (tel/fax)
+32 42 227 96
+32 42 261 00
E-mail:
zsbrybnik@gmail.com
Technikum akademickie
Posiadamy status techników akademickich następujących ośrodków:
Politechnika śląska

Centrum kształcenia inżynierów

Uniwersytet śląski

Wyższa szkoła techniczna

Biuletyn Informacji Publicznej

Kolejny sukces budowlańców !!!W dniu 26.04.2019 r. odbyła się IV Edycja Wojewódzkiego Konkursu ,,Młody Mistrz Budownictwa” skierowana do uczniów szkół województwa śląskiego, które prowadzą kształcenie w zawodzie technik budownictwa.

Do rywalizacji stanęło dwanaście szkół z województwa śląskiego: Każda placówka mogła zgłosić do konkursu jedną trzyosobową drużynę, która musiała wykazać się wiedzą teoretyczną z zakresu budownictwa oraz umiejętnościami praktycznymi w murarstwie. Konkurs był podzielony na dwie części: pisemną składającą się z zadań otwartych i zadania praktycznego polegającego na wykonaniu przez dwuosobowy zespół termomodernizacji ściany muru, osadzeniu parapetu oraz wykonaniu obróbki blacharskiej attyki muru zgodnie z rysunkami i opisem projektowanych robót. Suma zdobytych punktów z części pisemnej oraz praktycznej wyłoniła najlepsze szkoły budowlane w województwie śląskim.

Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Michał Paszak ,Szymon Dronszczyk z klasy 4bA i Tomasz Zimończyk z 3bA, która zajęła zaszczytne II miejsce. Opiekunem uczniów była mgr inż. Aniela Grębocka.

Wszyscy zawodnicy otrzymali ciekawe nagrody!

UCZESTNIKOM GRATULUJEMY SUKCESU!!!!